Ultralydsscanning

Ultralydsscanning af muskel og skelet

Ved hjælp af ultralydsscanning kan vi se ind mod dine knogler og led. Dette giver os en ekstra dimension, når vi skal give dig den bedst mulige behandling.Ultralydsscanning er en ret ny teknologi, der kan anvendes til at kigge ind i kroppen og få et overblik over hvordan forholdene er i en muskel, et led eller en sene. I tillæg til den kliniske undersøgelse kan vi dermed tilbyde dig den bedst mulige behandling/træning.

Hvorfor bruge ultralydsscanning?
Ultralydsscanning har den store fordel at vi kan undersøge dig dynamisk.
Dette giver en fordel i forhold til røntgen og MR, da dette er billeder taget mens du ligger i ro. Billeder taget under bevægelse giver os muligheden for at vurdere ledbevægelse og aktivering af de forskellige muskler. Vi kan også få et indtryk af senen, og se om der er øget væskeindhold eller karindvækst i senen.
Ved at sammenligne med modsat side kan vi danne os et billede af, hvad der er beskadiget og målrette vores behandling efter dette.

Ultralyd kan måle effekten af behandlingen/træningen
Ultralydsscanning kan også være et objektivt mål på, hvordan din træning/behandling fungerer.
Ved at sammenligne en syg sene 4 uger efter opstart med træning/behandling kan vi se om behandlingen har haft den rigtige effekt, eller om vi er nødt til at lave om på vores plan. Et eksempel kan være at måle tykkelsen på en achillessene; en syg achillessene kan for eksempel være hævet og tykkere end på den raske side på grund af øget væskeindhold.

Billedet viser en achillessene med øget væskeindhold. Billede til venstre viser den ”syge” sene, mens billede til højre viser det andet ben hvor senen er rask.

ultralydsscanning-odense1


Er ultralydsbølgerne skadelige
Ultralydsbølgerne der benyttes ved scanning er de samme lægerne bruger ved scanning af gravide, og er dermed helt uden bivirkninger og har ingen skadelig effekt.
Ultralydsscanningen fungerer på den måde, at der sendes lydbølger ned i vævet hvilket reflekteres tilbage til maskinen når de træffer forskellige typer væv under huden.
En avanseret datamaskine tolker derefter lydbølgerne og tegner et billede på skærmen.

Ultralydsscanningen kan bestilles på telefon eller snak med din faste fysioterapeut, hvis du allerede er patient på klinikken.

Ultralydsscanninger foretages af:
Speciallæge Andreas Fricke