Body correction

I timen lægges der vægt på smidighed, stabilitet, balance, udstrækning og fordybelse.

Der vil blive korrigeret individuelt i forhold til den pågældendes funktionsnedsættelse.

I denne time indgår træning med reformer, elastikker, bolde og andre sjove redskaber.

​Tilmelding hos Lotte Lassen.