ULRUS

ULRUS

ULRUS

– Udvidet lænderygundersøgelse; forkortes ULRUS.

ULRUS henvender sig til personer med smerter og symptomer relateret til lænderyggen, også kendt som ”low back pain”(LBP).
Har du haft symptomer i mere end 7 dage, kan ULRUS være noget for dig. Det er din praktiserende læge der tager stilling til, om ULRUS er noget for dig. Der er visse krav, du skal opfylde, for at du kan blive henvist. Patienten kan forvente at blive undersøgt hos den specialuddannet fysioterapeut indenfor 1 uge efter første henvendelse.

Formål:
Som et led i Region Syddanmarks overordnede strategi på rygområdet, tilbyder regionen de praktiserende læger muligheden for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse.
Man henvises af lægen, hvor han/hun føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning, for at kunne tage stilling til det videre forløb. Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation, og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer.

Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge, i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.
Tilbuddet forventes at aflaste rygcenteret, og derved forkorte ventetiden til rygcenteret for de patienter, som ikke kan håndteres i primærsektoren.
Udover ovennævnte er det overordnede formål også at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Middelfart, således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning.

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig fysioterapi henvisning.