Mathias Guldmann

2. oktober - 2023

Uddannelse:

  • Professionsbachelor i fysioterapi, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense 2019-2023

Kurser:

  • Sportsfysioterapi – Introduktionskursus, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (2024)

Kompetencer og fagligt interesseområde:

Som fysioterapeut ligger jeg meget vægt på patientinddragelse og patientuddannelse. Jeg mener det er vigtigt, at patienten kan se sig selv i den behandling vi i fællesskab anvender, for kun sådan kan motivationen for genoptræning være til stede. Samtidig er det vigtigt for mig, at mine patienter ved hvad smerte er, hvorfor de oplever smerte og ligeledes får en forståelse for, at smerte kan skyldes mange ting, som kan påvirkes af både fysiske såvel som psykiske faktorer.