Knæhold

Individuelt tilrettet genoptræning af knæproblematikker som følge af overbelastnings-, akutte skader, gigtrelaterede problemer og genoptræning efter operation.

Træningen er en kombination af træning i maskiner, med frivægte, balance og koordination, med individuelt fokus ift. helingsproces, ønsker og målsætning.