Bassintræning i Bullerup varmvands-svømmebad

15. marts - 2019

Vi tilbyder nu bassintræning i Bullerup svømmebad

 

Som noget nyt kan vi nu ved FysioDanmark Odense tilbyde bassintræning i Bullerup Svømmebad. Temperaturen ligger på 33 gr., hvilket gør, at smerter dæmpes og muskelfunktionen bedres, samtidig med at vandets opdrift og modstand udnyttes i træningen. Bassinet har en dybde på 1,30 meter.

Klinikken har hold a 45 minutters varighed hver torsdag mellem kl. 14.30 – 16.00. Hele kroppen bliver trænet igennem, og balanceevnen vil blive udfordret. Der vil naturligvis være fokus på den enkeltes træningsbehov.

For at få tilskud til fysioterapeutisk træning i varmtvandsbassin kræves der en lægehenvisning. For at få en henvisning til fysioterapi, forudsættes det, at du har et helbredsmæssigt problem.

Prisen for bassintræning er bestemt af Sygesikringens takster, og er på nuværende tidspunkt 115,96 kr. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark får du ca. 50 % af udgiften refunderet. Taksterne reguleres fra Sygesikringen hvert år d. 1. april og 1. oktober.

Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 09.00 på træningsdagen. Ved manglende afbud betales et udeblivelsesgebyr svarende til 115,96 kr., hvilket også er gældende for vederlagsfrie patienter.

Hvis man i en periode er forhindret i at deltage på holdet, bedes man give besked til receptionen, så andre kan få mulighed for at deltage på holdet.

OBS! Inkontinente, folk i kemoterapi, folk med sårdannelser eller ikke selvhjulpne kan ikke deltage i træningen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte FysioDanmark Odense på tlf.  66 13 04 60, eller skrive til Morten Østergaard på mailadressen: mo@fdodense.dk.