Morten Pape

12. april - 2016

Uddannelse:
2011: Specialist i muskuloskeletal fysioterapi
2009: Master in musculoskeletal physiotherapy, University of Queensland, Brisbane, Australien
2006: Fysioterapeut B.Pt., Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Klinisk erfaring:
Nuværende (siden 2011): FysioDanmark Odense; Udredning og behandling/rehabilitering af akutte og langvarige smerter i bevægeapparatet, primært ryg- og nakkesmerter, hovedpine samt knæartrose (slidgigt).

Tidligere: fysioterapeut i privat praksis i Reykjavik, Island, og i Birkerød og Charlottenlund, samt på ortopædkirurgisk afd. Viborg Sygehus.

Særlig interesse:
Vedvarende nakkesmerter/hovedpine. Svimmelhed og hjernerystelse.
Udover undersøgelse og behandling af patienter, er jeg klinisk underviser for fysioterapeut studerende fra University College Lillebælt (siden 2013), og mit daglige arbejde med de studerende består i vejledning og undervisning.

Desuden varetager jeg GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark), som er et uddannelses- og træningsforløb til personer med knæ- og hofteartrose (slidgigt), og har gjort det siden 2014.

Forskning:

Jeg har tidligere forsket i vurderingen af skulderbladets bevægelse i relation til nakkesmerter.

Jeg deltager også løbende i studier/projekter vedrørende blandt andet kvalitetsudvikling af GLA:D og jeg deltager også i et ny projekt der undersøger effekten af operation kontra træning til yngre personer med meniskskader (DREAM studie).

Foredrag:
2014: Forebyggelse og træning til personer med nakkebesvær. Foredrag for en tværfaglig sundhedsfaglig målgruppe.

Min fysioterapeutiske tilgang:
Jeg lægger stor vægt på en grundig undersøgelse og sygehistorie, således at behandlingen kan målrettes den enkeltes problemstillinger og behov. Jeg fokuser på, at du som pt. bliver medinddraget og motiveret til at tage aktivt del i forløbet. Dette ved bl.a. at identificere mulige vedligeholdende faktorer i din hverdag, og herudfra iværksætte den bedst mulige behandling, som kan bestå i en kombination af aktive øvelser og manuel behandling.

Derudover har jeg en stor interesse i, at følge den nyeste forskning på flere områder – især indenfor artrose, ryg- og nakkesmerter samt whiplash (piskesmæld).

print